Terminaler - Datainsamling

Kommunikation

Vi finns även gärna till hands när du behöver något utöver de vanliga standardlösningarna.

Kontakta oss på tel: 060-578955 eller mail går också bra: info |@|  ieab.se

Terminaler,  datainsamling,  streckkod,  magnetkort,  eskortminnen,  positionering,  lagerflöden,  industridata,  lab-värden,  kvalitetskontroll,  passage,  säkerhet,  fjärravläsning

Våra terminaler är standard i grunden.

 

Vår kundanpassning kan vi göra i enstyck t.ex. val av tangenttexter, färg och funktion.

 

Våra anpassade system gör vi speciellt för kund.

 

Vår verksamhet är anpassad för flexibla lösningar i små serier och system,

 

 Vi har lämpliga produkter för t.ex:

 

Förutom hög kvalitet och brett sortiment är vår största fördel att vi kan kundanpassa terminaler i små serier. Terminal ELX kan vi t.ex. anpassa även i enstyck utan att påverka priset. Det har vi lyckats med tack vare en unik produktionsmetod. Således kan varje maskin på en industri få sin egen unika terminal.

 

Terminalfliken handlar om operatörsenheter och terminaler. I korthet ger en kortfattad överblick över vad vi kan erbjuda. Dessutom kan de flesta av våra produkter kundanpassas. Kontakta oss gärna vid försäljning, priser, frågor, samarbete, support eller önskemål. 

 

Terminalerna finns anpassade för RS-232, RS-422, RS-485, RS-485 multidrop, trådlös kortdistans samt trådlös långdistans.

 

Vi har även själva automatisk produktion av ytmonterat. Kontakta oss gärna om ni behöver något producerat i små serier.

Sidan uppdaterad:

2011-02-02

 

Terminaler och operatörspaneler...

Welcome to our pages about terminals. Please give us a call or mail.


 Kunden får valfrihet att själv rita terminalens tangentbord till lämpligt utseende. Möjligheten är stor.

 ELX är vår mest flexibla terminal / operatörspanel. Den kan kundanpassas från en styck, i små serier och upp till stora serier.

 Terminal för anslutning mot Ethernet och TCPIP. RFID, Streckkod, magnetkort, binära ingångar, binära utgångar med relä. Ethernetterminal / TCPIP-terminal som klient eller server.

Ethernet terminal - IP adresserad!

Ethernetterminal / TCPIP-terminal (dataterminal / inmatningsenhet).

 

Denna lilla terminal kan monteras inbyggd (EELX), på bänk (EELV) eller på vägg (båda). Det finns även versioner för utomhusbruk.

 

 

EELX / EELV är en praktisk dataterninal att användas som inmatningsenhet direkt på ett nätverk. Via IP meddelanden har man tillgång till cursoradressering på den tydliga displayen.

 

Inmatning gör man från tangentbord (flexibel och enkel att kundanpassa) eller magnetkort, streckkod eller RFID.

 

Dataterminalen är enkel att anpassa som inmatningsenhet till programvaror.

 

För t.ex. maskintillverkare och systemintegratörer kan kundanpassning göras med t.ex. logotype och egna färgval.

 

Funktion kan förändras mjukvarumässigt med enkla script.

 

Kundanpassning kan göras från enstyck och ger ingen merkostnad utöver layoutarbetet och specifikation. Båda dessa kan göras av beställaren eller av oss.

 

Vi har en unik metod för framställning av denna terminal och det är den som ger möjlighet att erbjuda kundanpassning från enstyck.

 

Vissa kunder har hög kompetens när det gäller integration. Andra hjälper vi gärna så att det blir önskad funktion och layout. Det gör att vi idag levererar till industri, maskintillverkare och systemintegratörer men även till de som bara efterfrågar en funktion och vill ha hjälp med att få det att fungera. 

För mer info om EELV eller EELX v.g. klicka på respektive bild eller kontakta oss.