Terminaler - Datainsamling

Kommunikation

Vi finns även gärna till hands när du behöver något utöver de vanliga standardlösningarna.

Kontakta oss på tel: 060-578955 eller mail går också bra: info |@|  ieab.se

Terminaler,  datainsamling,  streckkod,  magnetkort,  eskortminnen,  positionering,  lagerflöden,  industridata,  lab-värden,  kvalitetskontroll,  passage,  säkerhet,  fjärravläsning

Terminaler och operatörsenheter

 

En produktgrupp är terminaler. De fungerar som mellanhand mellan människan och maskinen. De passar lika bra inom industri eller processer som i lager eller fordon. En speciell nisch vi har är kundanpassning av tangentborden utan startkostnad. Läs mer på sidorna om terminaler.

 

Standardenheter eller kundanpassning

 

Även om vi strävar efter att ha ett komplett sortiment med standardprodukter så finns det fall då man måste anpassa för bästa funktion. Det är något vi alltid prioriterat.

 

När det gäller terminaler har vi gått så långt att vi kan säga att det är standard att kundanpassa. Vi har helt enkelt anpassat produktionen så att man kan göra om det grafiska utseendet, eller tangentfunktioner, utan andra tilläggskostnader än själva arbetet med utseendet. På så sätt förenklar vi för användare av terminaler, operatörspaneler och tangentbord. Resultatet blir även en fördelaktigare terminal.

 

Egen elektronikproduktion

 

En viktig del i vår tankekedja är flexibilitet och enkelhet. För att lättare nå fram till detta har vi egen elektronikproduktion för ytmontering. Det är en helautomatisk elektronikmontering (monteringsrobot) som hjälper oss att nå det målet. Eftersom den är väl dimensionerad finns det extra kapacitet som vi gärna hyr ut för ytmontering i små serier - lego.

 

Trådlös datakommunikation

 

Vi utvecklar och säljer produkter inom området trådlös data och kommunikation i t.ex. GSM, 3G, GPRS, SMS, Mobitex, Tetra, CDMA, TDMA, CDPD med flera.

 

Vårt sortiment omfattar produkter och programvaror för att flytta data från olika enheter, operatörer eller system. En viktig produkt för oss är vår SYSTER, som finns i ett flertal olika versioner. De är beskrivna på sidan om trådlöst.

 

Programvaror

 

För att ta om hand den information, som t.ex. GprsSYSTER skickar, har vi ett antal olika programvaror. De kan arbeta självständigt eller fungera som anpassning mot andra parters system eller program. Larm, positionering, rutter, information, nätkonvertering, WAP, signalstyrning mm ryms inom dessa.

 

Hittar inte?

 

Vi har försökt att göra sidorna lättöverskådliga men ibland hittar man ändå inte. Kontakta oss gärna per telefon eller E-mail.

I korthet om terminaler, operatörspaneler, kundanpassning och ytmontering.

Terminaler - operatörsenheter, operatörsterminaler.

Trådlöst - utvecklar systemenheter och programvaror.

Produktion - automatisk ytmontering.

Lämpliga för Vi utvecklar produkter för datainsamling, kommunikation och inmatning i system. Vi gör även specialutveckling vid specifika önskemål.

- Shockwave Flash -

Klicka här för kontaktinfo.