Terminaler - Datainsamling

Kommunikation

Vi finns även gärna till hands när du behöver något utöver de vanliga standardlösningarna.

Kontakta oss på tel: 060-578955 eller mail går också bra: info |@|  ieab.se

Terminaler,  datainsamling,  streckkod,  magnetkort,  eskortminnen,  positionering,  lagerflöden,  industridata,  lab-värden,  kvalitetskontroll,  passage,  säkerhet,  fjärravläsning

Support och utveckling

 

Support är viktigt för oss. Inte bara för att få försäljning av våra produkter eller att avhjälpa problem. Nej, det är även viktigt för att få synpunkter och tips inför kommande produkter. Det är de ledtrådar och frågor vi får då som genererar idéer till kommande produktutveckling.

 

Kort starttid

 

Ordet support har alltså många betydelser. Att få kort starttid för produkter man köpt är viktigt. Har man läst manualen och ändå har problem finns vi här till hjälp. Den första frågan vi ställer är således vilken produkt det gäller och eventuell version av den. Den andra frågan är om manualen är ofullständig eller svårförståelig. Efter svar på de frågorna tar vi itu med problemet.

 

Produktval

 

När man ska välja nya produkter, eller tänka igenom om de passar, bistår vi gärna med hjälp med praktiska tips.

 

Service

 

Vi betraktar även service som support. Det är ju funktioner vi säljer och de ska användas. Vid eventuella fel är bara frågan hur snabbt vi kan få igång funktionen igen.

 

Lång livscykel

 

Vi supportar våra produkter under långa tider. Därför finns även vissa äldre produkter på sidorna. Det är inte ovanligt att vi får komplettera eller ersätta produkter som är långt över 10 år gamla. Därför bygger vi produkter så de ska ha lång livscykel och vi håller kunskapen om dem vid liv.... så gott det går.

 

Lösenord

 

Vi har två supportsidor för nedladdning av filer. Till de behövs lösenord. Kunder, och auktoriserade serviceombud, som har teknisk kompetens kan få tillgång till nya utgåvor på nedladdningssidan för att själv kunna uppdatera. Sidan för återförsäljare är mer inriktad på säljstöd. Kontakta oss vid behov av lösenord.


 Support och service för såväl hårdvaror, mjukvaror och funktioner är viktigt för oss.
Support
- Single Frame -

Klicka här för kontaktinfo.