Terminaler - Datainsamling

Kommunikation

Vi finns även gärna till hands när du behöver något utöver de vanliga standardlösningarna.

Kontakta oss på tel: 060-578955 eller mail går också bra: info |@|  ieab.se

Terminaler,  datainsamling,  streckkod,  magnetkort,  eskortminnen,  positionering,  lagerflöden,  industridata,  lab-värden,  kvalitetskontroll,  passage,  säkerhet,  fjärravläsning

Terminal EELX har samma flexibilitet som "vanliga" ELX. Den har samma möjligheter att byta tangentbord som bilden ovan visar.

 

Förutom färger, logotype och tangenttexter kan man även "maska bort" tangenter man inte vill använda. Max antal tangenter ser man på bilden till vänster men där används 2 st tangenter för ENTER för att få den mer markant.

 

I terminalens hårdvaruinställning anger man vad de olika tangenterna ska ha för funktion. Här kan man även koppla displayfunktion mot olika tecken och beteenden. 

 

EELX lämpar sig för olika applikationer där man vill bygga in sin terminal i en panel. Eftersom den kan göras tät från fronten kan man erhålla tåliga lösningar för t.ex. vatten. 

 

Terminal EELX är mycket använt som industritangentbord och operatörspanel i många maskinstyrningar och processer. Inom gruppen industritangentbord har vi även tangentbord utan display men med betydligt fler tangenter.

 

Welcome to our pages about terminals. Please give us a call or mail.

 Kunden får valfrihet att själv rita terminalens tangentbord till lämpligt utseende. Möjligheten är stor.

 ELX är vår mest flexibla terminal / operatörspanel. Den kan kundanpassas från en styck, i små serier och upp till stora serier.

EELX


 Terminal för anslutning mot Ethernet och TCPIP. RFID, Streckkod, magnetkort, binära ingångar, binära utgångar med relä. Ethernetterminal / TCPIP-terminal som klient eller server.

EELX inmatningsenhet - IP adresserad!

Ethernetterminal / TCPIP-terminal (dataterminal / inmatningsenhet).

 

Denna lilla terminal kan byggas in i väöggar, bänkar, bord, mobila applikationer, fordon och finns även i versioner för utomhusbruk.

 

 

EELV är en praktisk dataterninal att användas som inmatningsenhet direkt på ett nätverk. Via IP meddelanden har man tillgång till full cursoradressering på den tydliga displayen.

 

Inmatning gör man från tangentbord (flexibel och enkel att kundanpassa) eller magnetkort, streckkod eller RFID.

 

Dataterminalen är enkel att anpassa som inmatningsenhet till programvaror.

 

För t.ex. maskintillverkare och systemintegratörer kan kundanpassning göras med t.ex. logotype och egna färgval.

 

Funktion kan förändras mjukvarumässigt med enkla script.

 

Kundanpassning kan göras från enstyck och ger ingen merkostnad utöver layoutarbetet och specifikation. Båda dessa kan göras av beställaren eller av oss.

 

Vi har en unik metod för framställning av denna terminal och det är den som ger möjlighet att erbjuda kundanpassning från enstyck.

 

Vissa kunder har hög kompetens när det gäller integration. Andra hjälper vi gärna så att det blir önskad funktion och layout. Det gör att vi idag levererar till industri, maskintillverkare och systemintegratörer men även till de som bara efterfrågar en funktion och vill ha hjälp med att få det att fungera.