Terminaler,  datainsamling,  streckkod,  magnetkort,  eskortminnen,  positionering,  lagerflöden,  industridata,  lab-värden,  kvalitetskontroll,  passage,  säkerhet,  fjärravläsning

Vi finns även gärna till hands när du behöver något utöver de vanliga standardlösningarna.

Kontakta oss på tel: 060-578955 eller mail går också bra: info |@|  ieab.se

Terminaler - Datainsamling

Kommunikation

Koppla samman terminalerna - RS-485 multidrop.
RS-485 nätsystem för terminaler 

 

RS-485 är en balanserad seriell signalering. Den är störokänslig och stabil. Snabbheten lämpar sig bra för att koppla samman terminaler.

 

Med vårt överlagrade multidropprotokoll kan ett antal terminaler sammankopplas. Informationen slussas runt i nätet där varje terminal har sin egen identitet. Systemet arbetar således fristående med en nodanslutning mot applikationen i separat datorsystem.

 

Nodanslutning mot PC

 

Styrdel i multidropnätet är noden. Den adresserar ut information och ser till att alla terminaler är anslutna. Kommunikationen mot omvärlden, dvs. applikationsdatorn, arbetar med RS-232. Programanpassningen mot nätet är mycket enkel.

 

Även larm och styrsignaler

 

Eftersom t.ex ELX finns med digitala in- och utgångar samt kort- och streckkodsläsning, lämpar sig systemet även bra där man knyter samman produktionsövervakning, larm eller kvalitetssäkring.

RS-485 Multidrop - enkelt och störtåligt nätverk

 

Vår multidrop-funktion ger ett fristående nät av terminaler med node-utgång mot t.ex PC med RS-232.